REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DE JOC

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI DE JOC
LIGA 1 – CAMPIONATUL JUDETEAN DE MINIFOTBAL DOLCE VITA TÂRGU JIU | Editia 14, 2019-2020

TITLUL I | Noțiuni organizatorice

Art. 1. Organizatori
Liga 1 – „Campionatul Judeţean de Minifotbal Dolce Vita Târgu Jiu” este organizat de către Asociația Club Sportiv Minifotbal Gorj cu sprijinul A.J.F. Gorj, denumită în continuare şi partener, care ajută, parțial, cu aportul arbitrilor pe durata desfășurării campionatului.
Comisia de Organizare şi Disciplină va avea ca şi competenţe organizarea campionatului şi analizarea eventualelor acte de indisciplină sau contestații apărute pe durata campionatului, precum şi stabilirea cuantumului amenzilor pentru jucătorul/jucătorii sau echipa/echipele care au comis abateri de la regulamentul de organizare al turneului.
Directorul de turneu ce se va ocupa cu buna desfășurare a Ligii 1 – „Campionatului Judeţean de Minifotbal Dolce Vita Târgu Jiu” este Constantinescu David Alberti.

Art. 2. Participanți
În Liga 1 – „Campionatul Judeţean de Minifotbal Dolce Vita Târgu Jiu”, ediţia 14, vor participa 8 (opt) echipe.
Echipele participante vor fi alese şi selecţionate de către organizatori pe baza cererii depuse.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a primi sau nu echipele participante la turneu în urma analizării dosarului depus la secretariatul organizatoric.
Dosarul trebuie să conţină o cerere de participare, un tabel cu maxim 20 jucători propuşi pentru a activa la turneu, vize medicale individuale pentru toți jucătorii din lot sau tabel cu vizele medicale ale tuturor jucătorilor înscrişi în tabel. Dosarul mai trebuie să conțină copii după actul de identitate (carte identitate) pentru toți jucătorii din lot.
Tabelul cu jucători va fi validat de Comisia de Organizare şi Disciplină. Data limită la care trebuie depus dosarul este de 24 Septembrie 2019.
Taxa de înscriere la campionat este de 200 lei/echipă, urmând ca apoi să fie achitată o taxă de 110 lei/meci/echipă, taxă ce va acoperi cheltuielile cu închirierea terenului, duşuri, saună, nocturnă, premii, asistenţă medicală, taxă arbitraj şi alte cheltuieli de ordin tehnic şi organizatoric.
Taxa de înscriere se achită înaintea primului joc al sezonului. Taxa de meci se achită înainte de începerea meciului în cauză. În cazul în care, din diferite motive, o echipă nu achită taxa de meci în ziua meciului respectiv, ea trebuie obligatoriu achitată până la ora începerii următorului joc oficial. În caz contrar, echipa nu poate disputa următorul meci.
Echipele participante vor avea un delegat oficial. Fiecare echipă trebuie să aducă pentru fiecare jucător, individual, o adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru efort fizic (semestrială). Viza medicală este valabilă 6 (șase) luni de la data eliberării ei.
Jucătorii echipelor participante vor fi legitimați de către organizator. Loturile participante vor fi constituite din jucători amatori sau în activitate şi vor cuprinde maxim 3 (trei) jucători, care au intrat fizic pe teren, în sezonul 2019-2020, pentru o echipă din Liga 3 – Fotbal sau Liga 1 – Futsal (conform reglementarilor FMR).
Un jucător își pierde automat dreptul de joc la Liga 1 Minifotbal în momentul în care debutează (intră fizic pe teren) la nivelul Ligii 2 – Fotbal sau într-un eșalon superior ori la nivelul Ligii 1 Futsal.

Liga 1 – Dolce Vita se va desfășura după următorul sistem:

1. Sezon Regulat, Tur-Retur (14 etape), respectiv 14 jocuri pentru fiecare echipă
2. Play-off (tur-retur-tur-retur): participă locurile 1-4 din sezonul regulat (12 etape), respectiv 12 jocuri pentru fiecare echipă.
3. Play-out (tur-retur): participă locurile 5-8 din sezonul regulat (6 etape), respectiv 6 jocuri pentru fiecare echipă
Total: echipele din Play-off vor disputa 26 de meciuri în campionat, echipele din Play-out vor disputa 20 de meciuri în campionat, în sezonul 2019-2020.
Locurile 1-3 din Liga 1 Dolce Vita vor participa, în mod obligatoriu, la Campionatul Regional Sud-Vest, organizat în 2020 de Federația de Minifotbal din România.
Locul 4 din Liga 1 Dolce Vita va primi Licența de participare la Cupa României, competiție organizată în 2020 de Federația de Minifotbal din România.

Echipele vor pleca în faza de play-off/play-out cu jumătate din punctele acumulate în sezonul regulat. Dacă, după împărțire, numărul de puncte nu va fi întreg, acesta se va ajusta în plus cu o jumătate de punct.
Confirmarea participării se va face în incinta Complexului Dolce Vita cu ocazia ședinței tehnice care va avea loc în data de 24 Septembrie 2019, ocazie cu care se va desfășura și tragerea la sorți a țintarului.
Toate transferurile efectuate în perioadele de transferuri trebuie prezentate pentru validare la Comisia de Organizare şi Disciplină.
Un jucător înscris de o anumită echipă pe tabelele de participare validate de Comisia de Organizare şi Disciplină nu are drept de joc, în acelaşi timp, pentru o altă echipă participantă la Liga 1 – „Campionatul Judeţean de Minifotbal Dolce Vita Târgu Jiu” şi nici într-un alt campionat din ţară, organizat sub egida Federaţiei de Minifotbal din România.
Înscrierea echipei se face pe baza unui tabel nominal tip, semnat de delegatul oficial al echipei, de antrenorul echipei precum și de toți jucătorii înscriși în lot.
Fiecare delegat al echipelor participante, are dreptul de a suspenda maxim doi jucători din echipa sa (care se fac vinovaţi de acte de indisciplină sau alte abateri) pe o perioadă de maxim 18 luni. Aceşti jucători vor putea fi înlocuiţi doar în perioadele de transferări regulamentare. Jucătorii în cauză nu vor putea evolua pe perioada suspendării în nicio competiţie organizată sub egida Federaţiei de Minifotbal din România.

Tabelul nominal va cuprinde următoarele câmpuri:
 Numărul curent;
 Numele și prenumele jucătorului;
 Data nașterii.
 Nr. legitimatiei FMR
 Semnătura individuală a jucătorilor.

Jucătorii cuprinși în tabelul nominal de participare au obligația să dețină asupra lor la toate jocurile actul de identitate, cu care îşi vor proba identitatea, în caz de contestație (se pot prezenta copii ale actelor de identitate la depunerea dosarului de înscriere).
Echipa este reprezentată în caz de litigii sau comunicare cu Comisia de Organizare şi Disciplină de către delegatul oficial.
Jucătorul/jucătorii legitimați la diverse echipe în edițiile trecute ale campionatului au drept automat de joc la altă echipă doar dacă echipa la care au activat în anul precedent s-a desființat.
Jucătorul/jucătorii legitimaţi la diverse echipe în ediţiile trecute ale campionatului care îşi dau acordul scris de a juca la două sau mai multe echipe, au drept de joc la una dintre acestea doar dacă echipele în cauză au căzut de comun acord, în caz contrar acesta/aceştia vor fi suspendaţi automat pe o perioadă de 18 luni de către delegatul echipei la care a evoluat în anul precedent.
Jucătorul/jucătorii liberi de contract care sunt înscrişi pe tabelul de jucători la două sau mai multe echipe au dreptul şi vor stabili echipa la care vor evolua, decizia urmând a fi comunicată Comisiei de Organizare şi Disciplină.
Pot fi înscriși jucători liberi de contract în orice moment al sezonului, până la data de 31.03.2020, inclusiv, pentru echipele participante la faza de play-off. Dată limită pentru echipele participante la faza de play-out este de 30.04.2020.
O echipă poate renunța la un jucător în orice moment al sezonului, indiferent de numărul de jucători înscriși pe tabelul nominal la acel moment. Jucătorul respectiv nu mai poate fi folosit de echipa în cauză pe parcursul sezonului competițional în curs, ci doar din sezonul următor. Decizia de a renunța la un jucător din tabelul nominal trebuie făcută de către delegatul echipei în scris către un membru al Comisiei de Organizare (prin What’s App, Messenger, SMS, Mail etc.).
Un jucător participant la Liga 1 Dolce Vita sau la Liga 2 Amatori, rămas liber de contract în timpul desfășurării sezonului, prin acordul părților, nu poate fi legitimat de o altă echipă decât începând cu următoarea perioadă oficială de transferuri și ulterior acesteia, până la data limită la care pot fi legitimați jucători liberi de contract.

Perioadele oficiale de transferuri între echipele din Liga 1 – Dolce Vita, sunt următoarele:
1. Între 01.01.2020 și 11.01.2020 (perioadă comună cu Liga 2 Amatori).
2. Între ultima etapă a sezonului regulat (etapa 14) și prima etapă din faza de play-off/play-out (o săptămână) – (numai intre echipele de Liga 1).

Un jucător are dreptul la maxim 2 (două) transferuri într-un sezon competițional.

O echipă din Liga 2 Amatori poate transfera definitiv maxim 3 (trei) jucători de la nivelul Ligii 1 Dolce Vita în perioada comună de transferuri de iarnă (01.01.2020 – 11.01.2020).
Într-o perioadă oficială de transferuri se pot efectua maxim 4 (patru) transferuri între două echipe participante în competițiile: Liga 1 Dolce Vita și Liga 2 Amatori (conform reglementărilor FMR – excepție situația explicată mai sus).
Vârsta minimă de participare la jocurile din cadrul Campionatului Judeţean de Minifotbal Dolce Vita Târgu Jiu este de 14 ani împliniți în anul începerii competiției. Nu există limită maximă de vârstă.
Jucătorii care nu au împlinit încă 18 ani, pentru a avea drept de joc la competițiile de minifotbal, vor avea asupra lor acordul in scris, autentificat (trebuie să semneze în fața Comisiei de Organizare) al unuia dintre părinți, conform Cererii de legitimare depuse la Comisia de Organizare locală.
În cazul în care o echipă se retrage din campionat în timpul desfășurării campionatului, responsabilitatea achitării restului taxei de participare la jocuri va reveni jucătorilor înscriși în tabelul de participare de echipa respectivă.
Astfel, suma rămasă de achitat va fi împărțită la numărul de jucători din lot și, înainte de a fi legitimat la o altă echipă, fiecare jucător în cauză va trebui să-și achite partea aferentă din taxă. În cazul în care nu-și achită partea de taxă aferentă, jucătorii respectivi NU vor avea drept de joc în competițiile organizate de Asociația Club Sportiv Minifotbal Gorj.

Art. 3. Comisia de Organizare și Disciplină
a) Este formată din 3 membri, dintre care unul este președintele comisiei.
b) Are obligativitatea de a analiza în timp util eventualele contestaţii şi abateri.
c) În cadrul comisiei se aprobă o hotărâre dacă este votată cu 2/3 din totalul voturilor exprimate de către membrii prezenţi.

MENTIUNE: Comisia are dreptul de a se autosesiza, fără a fi nevoie de o contestație depusă de echipa adversă in cazul folosirii unor jucători fără drept de joc, aici fiind incluși și jucătorii care evoluează fiind în stare de suspendare. În cazul în care sunt descoperite astfel de cazuri, pe lângă pierderea automată a jocului cu 0-5, echipa în cauză poate suferi repercusiuni financiare (amenzi) și chiar depunctarea în clasament cu 2 puncte în cazul unor abateri repetate de acest fel.

Art. 4. Disputarea jocurilor
Delegatul oficial al echipei va completa raportul de arbitraj pe baza tabelului nominal şi îl va semna, atat înainte cât şi după disputarea partidei.
Jocurile se vor disputa în fiecare sfârșit de săptămână, sâmbăta sau duminica, în baza programării transmise de către Comisia de Organizare şi Disciplină..
ATENŢIE: Indiferent de condițiile meteorologice care apar pe toată perioada desfășurării campionatului, echipele participante sunt obligate să fie prezente la baza sportivă la ora începerii meciurilor. Decizia de a se disputa sau nu un meci aparţine în totalitate celor doi arbitri delegaţi.
Nu se admit modificări ale programării jocurilor decât în cazul unor motive obiective şi pe baza aprobării primite din partea Comisiei de Organizare şi Disciplină, care trebuie înştiinţată de cauză printr-o cerere scrisă şi înaintată cu cel puţin o săptămână înainte de data programată a jocului, cu excepţia cazurilor excepţionale. În cazul schimbării datei jocului este necesar, în principiu, acordul scris al echipei adverse.

Politica amânării jocurilor:
– Fiecare echipă participantă la Liga 1 Dolce Vita are dreptul de a amâna un singur joc pe parcursul sezonului competițional 2019-2020 (sezon regulat + play-off/play-out). Decizia amânării jocului trebuie comunicată organizatorilor, în scris (prin What’s App, Messenger, SMS, Mail etc.), până cel târziu în ziua de marți, ora 16:00, în săptămâna în care este programat jocul respectiv. Echipa adversă este informată de către organizatori asupra deciziei de amânare.
– Organizatorii vor pune la dispoziția echipei care nu a solicitat amânarea, două variante de disputare a jocului, din care va alege una. Echipa care a solicitat amânarea trebuie să accepte varianta aleasă de către echipa adversă. Dacă echipa care nu a solicitat amânarea, nu alege niciuna dintre variante sau cele două echipe nu se pun de acord, meciul se va disputa în variantă aleasă de către organizatori.
– Meciul amânat trebuie să se dispute până la următoarea etapă de campionat.

Notă: se poate face rocadă între două meciuri din aceeași etapă doar dacă toți cei 4 (patru) delegați, implicați în cele două jocuri, se pun de acord în acest sens. Decizia rocadei de meciuri trebuie comunicată organizatorilor până cel târziu în cursul zilei de joi, premergătoare etapei din weekend.

Mențiune: Excepție de la această regulă (politica amânării jocurilor) fac echipele care reprezintă județul Gorj și Campionatul Dolce Vita la competiții regionale sau naționale, în acest caz amânarea jocului/jocurilor din campionatul intern fiind automată sau echipele care reprezintă instituții publice, aflate în situații excepționale (alegeri electorale, misiuni, manifestări publice etc.) – cazuri care vor fi analizate de Comisia de Organizare și Disciplină.

TITLUL II | Regulamentul de joc

Art. 1. Introducere
Regulamentul care stă la baza organizării Ligii 1 – „Dolce Vita” este constituit pe baza „Legilor Jocului de Fotbal”, cu amendamentele care urmează la următoarele articole.

Art. 2. Terenul de joc
Terenul de joc pe care se dispută toate jocurile din Liga 1 – „Dolce Vita” este cel din incinta Complexului Dolce Vita, teren care are următoarele caracteristici:
Terenul de joc are o forma dreptunghiulară. Lungimea liniilor de margine este mai mare decât lungimea liniilor de poarta după cum urmează:
 Lungime: 38 m;
 Lăţime: 20m;
 Terenul de joc este impărţit in două jumătăţi egale prin linia mediană.
 Punctul de la centrul terenului este marcat la mijlocul liniei mediane.
 La fiecare capăt al terenului este delimitată o suprafaţă de pedeapsă cu următoarele caracteristici:
Suprafaţa de pedeapsă este sub forma unui semicerc, trasat astfel: două sferturi de cerc cu o rază de 6 m (măsurat de la partea interioară a stâlpilor porţilor) începând de pe linia porţii în terenul de joc, unite între ele cu o linie dreaptă paralelă cu linia porţii (la o distanţă de 6 m de linia porţii).
 In preajma fiecărei suprafeţe de pedeapsă este marcat vizibil un punct situat pe o linie imaginară perpendiculară pe linia de poartă, la 7 m. din mijlocul liniei de poartă. Acesta este punctul de pedeapsă. De asemenea este marcat un punct in aceleaşi condiţii, la distanţă de 9 metri pentru executarea loviturilor de pedeapsă acordate in condiţiile prevăzute la articolul 11.
 Zona de înlocuire se află lângă linia de margine, in fața băncilor de rezerva, aproape de linia de mijloc.

Alte anexe şi facilităţi:
 Două vestiare;
 Duşuri şi saună;
 Instalaţie de nocturnă.

Art. 3. Mingea de joc
 Este de formă sferică;
 Este confecţionată din piele şi are o circumferinţă de 68-70 cm, o greutate la începutul jocului între 410 grame şi 450 grame şi o presiune între 0.6 şi 1.1 atmosfere (600-1.100 g/cm2);
 Pe parcursul jocului mingea poate fi schimbată doar cu acordul arbitrului;
 Se va juca in mod obligatoriu cu mingea pusa la dispoziţie de organizatorul competiţiei.

Art. 4. Porțile
Portile trebuie ridicate la mijlocul liniei de poartă.
Portile se constituie din doi stâlpi verticali care sunt legați de o bară transversală paralelă cu linia de poartă.
Distanța interioară dintre cei doi stâlpi este de 3 metri, partea inferioară a barei transversale se află la o înălțime de 2 metri de linia porții.
Plasele de la porti sunt obligatorii si vor fi prinse astfel încât să nu jeneze portarul.
In scopul prevenirii accidentelor, porțile trebuie bine fixate.
Diametrul stâlpilor si a barei transversale este de minim 6 cm, maxim 12 cm.

Art. 5. Numărul jucătorilor
Pe raportul de joc se vor înscrie maxim 15 jucători.
Numărul jucătorilor dintr-o echipă în timpul jocului va fi de maxim 6 şi minim 4, dintre care unul va fi obligatoriu portar.
In caz de descompletare a echipei sub numărul minim admis, jocul va fi întrerupt, urmând a fi omologat cu rezultatul de 5-0 în favoarea echipei adverse, cu excepţia situaţiei în care rezultatul din teren nu este mai favorabil echipei adverse. În cazul în care se va observa intenţia rău-voită a echipei care părăseşte terenul, aceasta va intra automat în dezbaterea Comisiei de Organizare şi Disciplină.
Numărul de înlocuiri autorizat pe timpul unui joc este nelimitat, înlocuirea efectuându-se numai prin zona unde este amplasată banca de rezervă a echipei respective şi numai cu încuviinţarea arbitrului.
Înlocuirea poate fi efectuată indiferent dacă mingea este in joc sau nu, dar numai cu încuviințarea arbitrului.
Jucătorii înlocuiţi pot participa din nou la joc doar cu respectarea paragrafului de mai sus.
Portarul unei echipe poate fi înlocuit cu un jucător de rezervă sau cu un alt jucător, doar cu acordul arbitrului şi numai atunci când jocul este oprit.

Procedura de înlocuire:
– arbitrul va fi informat in prealabil de fiecare înlocuire avută în vedere;
– jucătorul înlocuit trebuie să părăsească terenul;
– jucătorul de rezervă poate intra pe terenul de joc doar după ieșirea jucătorului pe care trebuie să-l înlocuiască și după ce a primit acordul arbitrului;
– procedura de înlocuire este efectuată din momentul in care jucătorul de rezervă pătrunde pe terenul de joc;
– jucătorii de rezervă se află sub autoritatea arbitrului indiferent dacă participă sau nu la joc.

Sancțiuni :
a) în cazul în care un jucător de rezervă intră pe terenul de joc fără permisiunea arbitrului:
– jocul va fi oprit;
– jucătorul vinovat trebuie sancționat cu cartonaș galben și trebuie să părăsească terenul de joc;
– jocul se va relua cu o lovitura liberă indirectă în favoarea echipei adverse de pe locul unde a fost mingea în momentul opririi jocului.

b) în cazul în care jucătorul de rezervă pătrunde pe terenul de joc înainte ca jucătorul pe care îl înlocuiește să fi părăsit suprafața de joc:
– jocul va fi oprit;
– jucătorul de rezervă trebuie sancționat cu cartonaș galben;
– jocul trebuie să fie continuat cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse de pe locul în care se afla mingea in momentul opririi jocului.

c) daca jucătorul de rezervă pătrunde pe terenul de joc în afara zonei de înlocuire sau dacă jucătorul înlocuit părăsește terenul în afara acestei zone (cu excepția cazurilor de accidentare):
– jocul va fi oprit;
– jucătorul vinovat trebuie sancționat cu cartonaș galben;
– jocul trebuie reluat cu o lovitura liberă indirectă în favoarea echipei adverse din locul în care se afla mingea in momentul întreruperii jocului.

Art. 6. Echipamentul jucătorilor
Echipamentul unei echipe va fi uniform şi va avea înscris pe spate numere, de la 1 la 99.
Echipamentul sau ţinuta jucătorilor nu trebuie in nici un caz să prezinte vreun pericol pentru ei sau pentru ceilalţi jucători. Această măsură se aplică şi bijuteriilor de orice fel.
În cazul în care una sau ambele echipe nu au echipament de joc, se vor folosi veste oferite de organizatori.
În cazul când ambele echipe au echipament de joc de aceeaşi culoare, organizatorii vor oferi veste de o altă culoare echipei oaspete.

Echipamentul de bază trebuie să conţină:
 Tricou (se poate folosi bluză termică pe sub tricou).
 Şort (se poate folosi chilot termic pe sub șort).
 Jambiere sau șosete tip sport
 Apărători (care trebuie să asigure o protecţie adecvată împotriva accidentărilor) – Opțional
 Ghete de sală sau speciale de teren sintetic ori adidaşi de sală (confecţionați din piele moale).
MENŢIUNE: Ghetele cu crampoane turnate sau fixe sunt interzise.

Portarul poate să poarte pantaloni lungi iar tricoul său trebuie să fie diferit ca şi culoare de cel al coechipierilor şi al adversarilor.
Echipa gazdă va juca în echipamentul principal, iar echipa oaspete este obligată să aibă un echipament de culoare diferită. Echipa gazdă este echipa desemnată în urma tragerii la sorţi pentru definitivarea programului competiţional.

Art. 7. Arbitrul
Pentru conducerea fiecărei partide vor fi delegaţi doi arbitri (dintre care unul va fi arbitru principal) şi care vor veghea la aplicarea regulilor de joc si a căror autoritate si exerciţiu al drepturilor vor începe de îndată ce ei au intrat pe terenul de joc şi vor dura până în momentul în care vor părăsi terenul.
Arbitrul va îndeplini şi rolul de cronometror.
Arbitrul are dreptul de a opri jocul pentru orice incălcare a regulamentului, de a suspenda sau de a întrerupe definitiv partida în cazul unor evenimente neprevăzute sau neaşteptate.
Arbitrul va opri partida dacă consideră că un jucător a fost grav accidentat și va dispune transportarea lui în afara terenului de joc. Arbitrul va lăsa jocul să continue în cazul în care consideră că jucătorul a suferit doar o accidentare ușoară.
Arbitrul va hotărî dacă mingea adusă pentru joc corespunde cerințelor legii.
Raportul arbitrului va constitui singurul act oficial în elaborarea deciziilor asupra jocului, stabilirii şi omologării rezultatului jocului. Deciziile arbitrului referitoare la partidă sunt inatacabile şi definitive.
Arbitrul îşi poate schimba o decizie, ca urmare a unei consultări cu celălalt arbitru din brigadă sau dacă îşi dă seama că aceasta este greşită, cu condiţia ca jocul să nu fie reluat sau să se fi terminat.
Arbitrii pot să înceapă meciul cu o întârziere de maxim 10 minute dacă aceasta este justificată.
Arbitrii vor decide dacă un jucător este sau nu sub influenţa băuturilor alcoolice şi va putea sau nu să participe la joc.

Arbitrul:
• veghează ca timpul de joc prevăzut în regulament să fie respectat;
• verifică durata eliminărilor;
• indică prin semnalizare sonoră, sfârșitul reprizelor și al partidei;
• consemnează numele / numărul marcatorilor;
• notează și verifică pe foaia de arbitraj numele, numărul de pe tricou al jucătorului atenționat cu cartonaș galben sau roșu, precum și minutul;
• la sfârșitul partidei arbitrul consemnează pe foaia de arbitraj motivul eliminărilor dictate;
• verifică daca înlocuirea a fost făcuta regulamentar.

Art. 8. Durata jocului
Un joc se dispută pe durata a două reprize a câte 20 minute fiecare.
Arbitrul este obligat să adauge la fiecare repriză timpul pierdut cu înlocuirile de jucători, accidentări, recuperarea mingii de joc sau pentru orice alte cauze.
Durata fiecărei reprize se prelungeşte pentru executarea sau re-executarea unei lovituri de pedeapsă (7 metri sau 9 metri).
Pauza dintre reprize va fi de minim 2 și maxim 5 minute.
Un joc oprit definitiv de arbitru pentru cazuri de forță majoră (teren impracticabil, condiții atmosferice deosebite, tunete, fulgere, grindină sau altele) care nu poate continua în aceeași zi în maxim 30 de minute de la întrerupere, se va amâna și se va juca la altă dată, conform deciziei organizatorilor. Jocul amânat în astfel de condiții, se va rejuca din minutul și de la scorul de pe teren, in momentul întreruperii.

Art. 9. Lovitura de începere sau reluare a jocului
Înaintea începerii partidei, alegerea terenurilor şi a loviturii de începere va fi trasă la sorţi cu ajutorul unei monede. Echipa favorizată de sorţi va avea dreptul să aleagă lovitura de începere sau terenul în care va începe jocul.

În cazul executării unei lovituri de începere sau reluare a jocului, jucătorul care execută lovitura va pasa mingea unui adversar care are obligaţia să o paseze, într-un mod sportiv, înapoi executantului sau unui coleg de-al acestuia. Toți jucătorii trebuie să se afle în propria jumătate de teren în momentul începerii sau reluării jocului.

Mingea de arbitru:
 Dacă jocul este intrerupt pentru o greşeală neprevăzută de regulament şi dacă nu s-au comis alte greşeli, jocul va fi reluat printr-o minge de arbitru din locul în care se află mingea în momentul întreruperii jocului.
 Arbitrul repune mingea în joc printr-o minge de arbitru. Ea va fi efectuată în locul în care se află mingea în momentul întreruperii jocului.
 Mingea ajunge în joc doar dacă atinge pământul.
 Mingea de arbitru se repetă în cazul în care: unul dintre jucători atinge mingea înainte ca aceasta să fi atins pământul sau după ce atinge pământul, mingea părăseşte terenul de joc fără să fie jucată de cineva.
 Mingea de arbitru care se acordă în interiorul suprafeţei de pedeapsă se va executa de pe linia suprafeţei de pedeapsă paralelă cu linia de poartă, din punctul cel mai apropiat de locul unde se afla mingea în momentul opririi jocului.

Lovitura liberă indirectă acordată echipei în atac, în suprafaţa de pedeapsă a adversarului, va fi executată de pe linia suprafeţei de pedeapsă, paralelă cu linia de poartă, din punctul cel mai apropiat de locul în care a fost comisă greşeala.

Art. 10. Mingea în joc și afară din joc
Mingea este afară din joc:
• atunci când depășeste terenul de joc, fie pe pământ, fie în aer;
• atunci când partida a fost oprită de către arbitru.

Mingea este în joc în orice alt moment, inclusiv în următoarele cazuri:
• dacă a revenit în terenul de joc după ce a atins un stâlp al porții sau o bară transversală a porții;
• dacă a revenit în terenul de joc după ce l-a atins pe arbitrul aflat în interiorul terenului de joc.

Golul
– Trebuie acordat gol:
• când mingea, fie pe pământ, fie în aer, a depășit în întregime linia de poartă între stâlpii porții și pe sub bara transversală a porții fără ca înainte să se fi comis vreo greșeală.
Învingătorul partidei:
• echipa care a inscris cel mai mare numar de goluri va castiga partida. Daca nu s-a inscris nici un gol sau daca echipele au reusit sa inscrie un numar egal de goluri, jocul va fi declarat egal.

Art. 11. Aruncarea de la margine
Jocul trebuie reluat cu aruncare de la margine dacă mingea, fie pe pământ, fie in aer, părăsește cu toată circumferința sa terenul de joc, in dreptul liniei de margine.
Aruncarea de la margine se va face cu mâna de pe locul în care mingea a depăşit linia de margine.
Dintr-o aruncare de la margine nu se poate înscrie un gol direct.
Distanţa adversarilor faţă de minge în momentul repunerii de la margine va fi de 5 metri.
Jucătorul care execută aruncarea de la margine va trimite mingea in terenul de joc cu mâna, din afara terenului de joc sau de pe linie, într-un interval de 5 secunde, din momentul in care intră in posesia mingii.

Sanctiuni:
a) daca jucatorul care executa aruncarea de la margine mai atinge o data mingea, inainte ca aceasta sa fi fost atinsa de un alt jucator, jocul va fi reluat printr-o lovitura libera indirecta de pe locul unde a fost atinsa mingea.

b) dreptul de a executa aruncarea de la margine va reveni adversarului dacă:
• jucatorul care executa aruncarea de la margine nu o face de la locul stabilit;
• execută aruncarea de la margine din interiorul terenului de joc;
• intr-un interval de 5 secunde nu repune mingea in joc.

Art. 12. Lovitura de la poartă
Portarul are obligatia de a repune mingea in joc, numai cu piciorul, in 5 secunde, de la reprimirea balonului in suprafata de joc, in caz contrar este atentionat si la a doua greșeală de acest fel, va fi sanctionat cu cartonaș galben.
Jocul este reluat prin lovitură de poartă in cazul in care mingea, fie in aer, fie pe pamant, cu toata circumferinta sa, depaseste linia de poarta si a fost atinsa ultima dată de un jucător al echipei in atac (cu exceptia situatiei când este gol)
• portarul stand in interiorul suprafetei de pedeapsa poate trimite mingea cu piciorul in suprafata terenului de joc in orice directie;
• jucătorii echipei adverse trebuie sa stea in afara suprafetei de pedeapsa;
• portarul nu poate atinge din nou mingea înainte ca aceasta sa fi fost jucata de un alt jucator;
• mingea ajunge in joc în momentul în care este lovită cu piciorul de către portar și s-a mișcat în afara suprafeței de pedeapsă.
Notă: dintr-o lovitură de la poartă NU se poate înscrie gol direct.

Sanctiuni:
a) dacă portarul atinge din nou mingea înainte de a fi atinsă de un alt jucator: jocul se va relua printr-o lovitura libera indirecta in favoarea echipei adverse din locul unde portarul a atins mingea a doua oara.
b) daca portarul, dupa ce a repus mingea in joc, retine in mana mingea primita intentionat cu piciorul de la un coechipier: jocul se va relua printr-o lovitura libera indirecta in favoarea echipei.

Art. 13. Lovitura de la colț
Din lovitura de colt se poate marca gol direct in poarta echipei adverse.
Jucatorul are obligatia de a executa lovitura de colt in 5 secunde, de la reprimirea balonului in suprafata de joc, in caz contrar este atentionat si la a doua greșeală (a echipei, nu a jucătorului) se va sanctiona cu cartonaș galben.
Se acorda lovitura de colt in cazul in care mingea, dupa ce a fost atinsa ultima data de un jucator al echipei in aparare, a depasit in intregime linia de poarta (in afara situatiei când este gol).
• jucatorii echipei adverse nu vor putea sa se apropie la mai putin de 5 metri de minge;
• lovitura de colt se executa de un jucator al echipei in atac;
• mingea este in joc dupa ce a fost lovita si s-a miscat;
•jucatorul executant nu poate juca mingea a doua oara inainte ca aceasta sa fi fost jucata de un alt jucator.

Sanctiuni:
• daca jucatorul care executa lovitura joaca mingea a doua oara inainte ca ea sa fi fost atinsa sau jucata de un alt jucator, arbitrul va acorda o lovitura libera indirecta echipei adverse, executata de pe locul unde s-a comis greseala.
• daca se comite oricare alta greseala, lovitura de colt va fi repetată.

Art. 14. Lovitura liberă
Există două tipuri de lovitură liberă:
• lovitura liberă indirectă.
• lovitura liberă directă.

Pentru executarea unei lovituri libere, mingea trebuie sa fie oprită in momentul executării loviturii, iar executantul nu trebuie să atingă mingea a doua oară înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător.
Mingea intra in joc imediat ce a fost lovită și se deplasează, cu urmatorele exceptii:
• cand se executa o lovitură liberă din suprafața de pedeapsă a echipei in apărare, mingea intra in joc când a părăsit în întregime suprafața de pedeapsă;
• când se execută o lovitură de la poartă, mingea intră in joc in momentul când a părăsit suprafata de pedeapsă.

Lovitura libera indirectă: Nu se poate inscrie gol decât dacă mingea, inainte de a intra in poartă, a fost atinsă sau jucată de un alt jucător decât cel care a executat lovitura.
Distanţa adversarilor faţă de minge în momentul executării unei lovituri libere va fi de 5 metri, iar mingea intră în joc doar dacă a fost atinsă şi ca urmare a acesteia s-a mişcat.
Timpul de executare pentru lovitura liberă directă sau indirectă este de 5 secunde.

Atacul prin alunecare, prin care se încearcă deposedarea adversarului aflat in controlul mingii, se sancționează indiferent dacă jucătorul care efectuează atacul prin alunecare face sau nu contact cu piciorul adversarului. În cazul unui atac prin alunecare arbitrul va sancţiona jucătorul care se face vinovat cu lovitură liberă directă sau lovitură de pedeapsă (7 metri), după caz, în situaţia în care atacul prin alunecare se soldează cu lovirea piciorului adversarului sau lovitură liberă indirectă dacă atacul prin alunecare se soldează cu jucarea mingii controlate de adversar.
Jucătorul care se va face vinovat de atac prin alunecare lovind piciorul adversarului va fi sancţionat cu avertisment (cartonaş galben) sau eliminare (cartonaş roşu), după caz (gravitatea abaterii).
Dacă un jucător joacă mingea în timp ce se află căzut la pământ şi prin această acţiune pune în pericol un adversar aflat în duelul pentru minge sau chiar pe el însuşi, acesta va fi sancţionat cu o lovitură liberă indirectă ce va fi executată de echipa adversă de pe locul în care s-a comis abatarea.
Excepţie de la această situaţie se face atunci când jucătorul joacă mingea fiind căzut la pământ, fără să fie în duel pentru minge cu un adversar. Sancţionarea jucării mingii de jos rămâne la latitudinea arbitrului.

Art. 15. Lovitura de pedeapsă si penalitate (7 metri şi 9 metri)
Se acordă o lovitură de pedeapsă in favoarea echipei adverse in cazul in care unul dintre jucătorii unei echipe comite in propria suprafață de pedeapsă o greșeală care se sancționează cu o lovitura liberă directă, indiferent unde se afla mingea în acel moment, cu condiția ca ea să fi fost în joc.
Dintr-o lovitură de pedeapsă se poate marca un gol direct.
Lovitura de pedeapsă trebuie executată chiar dacă după momentul acordării ei, timpul de joc a expirat (jocul va fi prelungit pentru a permite executarea sau re-executarea loviturii de pedeapsă).
• mingea trebuie așezată pe punctul de pedeapsă;
• executantul loviturii trebuie sa fie bine identificat;
• portarul trebuie sa stea pe propria linie de poartă si nu se poate misca in directia inainte până in momentul executării loviturii (el se poate misca, dar numai pe linia de poarta, fără a avansa);
• toti ceilalti jucători trebuie sa se afle in interiorul terenului de joc, in afara suprafeței de pedeapsă, in spatele punctului de pedeapsă, la cel putin 5 metri de minge;
• executantul loviturii trebuie sa trimită mingea inainte către poartă;
• să nu joace mingea din nou până când aceasta nu a fost atinsă sau jucată de către un alt jucător;
• mingea intră in joc doar după ce a fost atinsă si ca urmare a acesteia s-a miscat.

Loviturile libere directe şi indirecte se vor contabiliza pe fiecare repriză.
Se acordă o lovitură de pedeapsă de la 9 metri când o echipă comite de-a lungul unei reprize 6 greșeli (pentru care se acordă lovituri libere directe sau indirecte). De asemenea, la fiecare greșeală care urmează (a 7-a, a 8-a etc. ) se va acorda câte o lovitură de pedeapsă de la 9 metri.

Mențiune: Greșelile soldate cu lovituri de la 7 metri nu se contabilizează pe tabela cu greșeli.
Portarul echipei adverse trebuie să se afle pe propria linie de poartă, între stâlpii porţii până în momentul în care mingea a fost lovită.
Notă: Lovitura de la 9 metri se continuă și în caz de ratare.

Sancțiuni:
a) Dacă echipa în apărare încalcă regulile:
– dacă nu s-a înscris gol, lovitura de pedeapsă se va repeta.
b) Dacă un jucător al echipei în atac, altul decât cel care execută, încalcă regulile:
– dacă s-a înscris gol, lovitura de pedeapsă se va repeta.
– dacă nu s-a înscris gol, lovitura de pedepeasă nu se va repeta.
c) Dacă jucătorul care execută lovitura de pedeapsă încalcă regulile:
– Se va acorda echipei adverse o lovitură liberă indirectă de pe locul în care s-a comis greșeala, indiferent dacă s-a înscris gol sau nu.

Art. 16. Alte prevederi
Portarul poate înscrie gol cu mâna din propria suprafață de pedeapsă dacă mingea este în joc în acel moment și inclusiv direct cu piciorul din mână dacă mingea este în joc în acel moment.
Orice pasă intentionata către portar trimisă cu piciorul de către un coechipier şi atinsă de portar cu mâna se va sancţiona cu lovitură liberă indirectă. Locul executării va fi de pe semicercul de 6 metri, pe linia paralelă cu linia porții, în punctul cel mai apropiat de locul unde portarul a atins mingea cu mâna.
Jocul se întrerupe când o echipă rămâne cu mai puțin de 4 jucători pe teren.
Orice joc amânat pentru motive obiective se va juca la o dată ulterioară stabilită de Comisia de Organizare şi Disciplină.

TITLUL III | Condiții de clasament

Art.1. Criterii de departajare la finele sezonului regulat în caz de egalitate de puncte:
1. meciurile directe dintre echipele în cauză;
2. golaverajul mai bun;
3. golurile marcate mai multe;
4. clasament fairplay (numărul mai mic de cartonașe, 1 galben = 1 punct penalizare, 1 roșu = 2 puncte penalizare);

Art.2. Criterii de departajare la finele play-off-ului / play-out-ului în caz de egalitate de puncte:
1. dacă a beneficiat sau nu de rotunjirea punctelor la finalul sezonului regulat;
2. meciurile directe dintre echipele în cauză din faza de play-off/play-out;
3. un meci de baraj între echipele în cauză;

TITLUL IV | Premii

Premiile sunt stabilite de organizator, în funcție de buget şi de sponsorizările primite.

La acest regulament se iau în calcul și procesele verbale (scrise și audio) ale Comisiei de Organizare și Disciplină. Deciziile luate la propunerea Comisiei de Organizare și Disciplină în cadrul ședințelor tehnice (conform proceselor verbale) cu majoritatea votului delegaților echipelor participante vor completa prevederile prezentului regulament.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *